Ansatte

(+47) 479 65 151

Natcha Seljestokken (NT5-ID#3775) Rogaland

Natcha er født og oppvokst i Bangkok, Thailand. Hun er utdannet innen økonomi og administrasjon i 1992. Arbeidet flere år innen ledelsen ved internasjonale virksomheter. Natcha flyttet til Norge i 2007 og jobbet noe år som en konsulent. Hun har senere omskolert ved å ta en ny utdanning i helse- og sosialfag (sykepleier) i 2011, og i samme tidsperiode tok hun også en PPU (Praktisk Pedagogisk Utdanning). Høst 2014 tok hun også HMS-ingeniør. For tiden arbeidet Natcha i helse- og omsorgtjenesten, samt tar videre utdanning innen Rettsvitenskap (Jus) og Juridist Oversettelse.
(+47) 479 52 828

Saowanee Ringstad (NT5-ID# 3858) Gran

Saowanee er født og oppvokst i Nakornratchasima, Thailand. Hun utdannet seg innen Økonomi og Administrasjon i 2004 før hun flyttet til Norge i 2007. Hun tok kurs i regnskap med lønn ved Folkeuniversitet i 2011 og tok flere kurs hos JURK. Saowanee arbeidet flere år i forskjellige virksomheter; f.eks. skolen, helsevesen, private næringsdrivende og som frivillig for Thai Kvinner forening. Saowanee driver også med egen asiatiske matvarebutikk.
(+47) 483 60 505

Sirilak Skadal (TT6-ID# 53202) Hordaland

Sirilak født og oppvokst fra Ayutthaya, Thailand. Hun flyttet til Norge i 1993 og har gått på skolen i flere år f.eks. politihøyskolen, førskolelærerutdanning, ingeniørutdanning (petroleum og prosess teknologi), helse- og sosialfaget (grunnutdanning i sykepleier og videreutdanning i Geriatri. Sirilak jobbet flere år i helsevesen ved siden av studien men nåværende jobber hun som en fagleder på Kommune Helsetjenester i Bergen. Hun har også en lederrolle i Den Thailandske Buddhisforening og er blant de som opprettet et buddhistisk tempel i Norge.
(+47) 483 53 232

Kitty Næss (TT6-ID# 66009) Oslo

Kitty Næss er født i Norge men oppvokst i to land; Norge og Thailand. Hun har derfor mye kunnskap om flerkulturell fra disse landene. Kitty arbeidet i mange forskjellige bransjer før hun begynte sitt yrke som tolk i 2006. Hun er velkjent blant tolkebruker
(+47) 483 58 585

Kanita Panomsuk (TT6-ID# 23203) Ski

Kanita er født og oppvokst i Bangkok, Thailand. Hun er utdannet på både bachelor- og mastergrad i Statsvitenskap fra Thailand i 2006 og 2009. Kanita arbeidet som lærerassistent på universiteter ved siden av studiet. Hun flyttet til Norge i 2009. Deretter har hun omskolert ved å ta en ny grunnutdanning i Helsefag og medisin (Helseledelse og helseøkonomi) i 2013. Kanita arbeidet flere år i forskjellige virksomheter, f.eks., barnehagen, servicebransjen, og delta frivillig hos Kirkens Bymisjon. Hun er nå en mastergradsstudent i Læring i Komplekse systemer programmet ved siden av jobben.
(+47) 484 48 383

Phakhanat Laksanasompong (TT6-ID# 62601) Kristiansand

Phakhanat er født i Bangkok, Thailand men oppvokst i Norge. Hun fikk en bachelor i Byggingeniør med hovedfag i Bygg Prosjekt og Byggeledelse i 2017. Phakhanat har jobbet mange år ved siden av skolen, samt delta på forskjellige frivillige arbeid. Phakhanat er nå en civilingeniørstudent i Industriell økonomi og teknologiledelse som dra på et utvekslingsemester i California, USA for den siste delen av sin mastergrad
(+47) 960 40 810

Wimon Surawanichsiri (TT6-ID# 55507) Oslo

Wimon er født og oppvokst i Samutprakarn, Thailand. Hun er utdannet innen økonomi og administrasjon. Wimon drevet flere år egen næringsvirksomhet i Thailand før hun flyttet til Norge i 2007. Wimon arbeidet mange år i konditorie branskjen før hun omskolert i 2016 og nå studerer hun i yrkesfaglinjet ved siden av jobben.
(+47) 467 85 353

Suvimol Janse, (TT6-ID#33710) Oslo

Suvimol Janse er født og oppvokst fra Bangkok, Thailand. Hun udannet seg innen English Language and Litteratur fra Thamasart Universitet I 2008 før hun flyttet til Norge i 2010. Suvilmol arbeidet flere år i forskjellige virksomheter i Norge. Hun har omskolert ved å ta en ny utdanning i Bachelorstudium i tegnspråk og tolking i 2017.
(+47) 483 60 505

Manilla Larsen (TT6-ID#606910) Oslo

Manila født og oppvokst i Udonthani, Thailand. Hun er utdannet innen yrkesfagslinje. Manila jobbet flere år i mat/restaurant bransjer i Thailand før hun flyttet til Norge i 2002. Manila arbeidet mange år i forskjellige bransjer og jobbet flere år som morsmålslærere/tospråklige lærere en vikarstilling hos Kommune. Manila jobber også som frivillig for Thai Kvinner forening. Hun har omskolert og nå studerer i yrkesfaglinje ved siden av jobben.
(+47) 486 05 353

Kanlayanee Eaumsamang (TT6-ID#484204) Oslo

Kanlayanee er født og oppvokst i Nakhon Ratchasima. Hun er utdannet innen kunst- og språkteori fra Bangkok, Thailand i 1998. Kanlayanee arbeidet flere år hos den kanadiske ambassaden i Bangkok før hun flyttet til Norge i 2011. Kanlayanee jobbet noe år i service bransjen før hun har senere omskolert ved å ta en ny utdanning i helse- og sosialfag på yrkesfag linje i 2012 og deretter tok hun en høyutdanning i sykepleier ved OsloMet i 2015. For tiden arbeidet Kanlayanee i helse- og omsorgtjenesten hos Oslo Kommune ved siden av studium.