Tolketjenester

Thai Tolketjenesten er det eneste tolkebyrået som eies av de ansatte. Vi tilbyr
fjerntolking og fremmøtetolking innen følgende forvaltningsområder:
*Helse og medisin
*Jus og rettshåndheving
*Sosialforvaltning, arbeidsliv og andre sentrale forhold i samfunnslivet.

Vi benytter satser tilsvarende Rogaland/Hordaland kommune.

TOLKHONORAR

Priser for Tolketjenesten fra 01.01.2021
Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

Telenfontolking

  Fjerntolking   Fremmøtetolking

Helse/medisin, og Sosialforvaltning,

  (min. sats 1,5 time)   (min. sats 1,5 timer)

arbeidsliv og andre sentrale forhold i samfunnslivet.

       
  Timesats for vanlige arbeidsdager:   kr   kr
  mellom kl. 08.00 og kl. 16.00   868   868 ++
  mellom kl. 16.00 og kl. 22.00   1157   1157 ++
  mellom kl. 22.00 og kl. 08.00   1736   1736 ++
         
Konferansetolkning eller Tverrfaglig samarbeidsmøtet, (TFS)        
et møte med mer enn 3 deltakere på møtet; mellom foreldre, skole, helsetjenesten, barnevern og PP-tjeneste   1250   1250 ++
         
Timesats for helge/høytidsdager:        
Påskeaften, Pinse-, Jul- og Nyttårsaften og onsdag før Skjærtorsdag.        
mellom kl. 08.00 og kl. 16.00   1500   1500 ++
mellom kl. 16.00 og kl. 22.00   2250   2250 ++
mellom kl. 22.00 og kl. 08.00   3000   3000 ++
         

*Juridisk tolking;

       
  mellom kl. 08.00 og kl. 16.00   868   1302 ++
  mellom kl. 16.00 og kl. 22.00   1302   1953 ++
  mellom kl. 22.00 og kl. 08.00   1736   2604 ++
  * Prisene er 4/5 av ordinære fulle salærsatser, iht. Justisdepartementet.        
         

Tolk til teoriprøve hos statens vegvesen (biltilsynet)

  Skjermtolking   Fremmøtetolking
 min. sats 1 time   1750   1975 ++
         
Thai oversettelser – Veien til førerkortet trafikalt grunnkurs lærebok:   275,-
Thai oversettelser – Veien til førerkortet   trafikalt grunnkurs : arbeidsbok:   125,-
Thai oversettelser – 250 spørsmål til teoriprøver 150.-
Thai oversettelser – Veien til førerkortet   personbil : lærebok klasse B:   375.-
Thai oversettelser – Veien til førerkortet   personbil : arbeidsbok – klasse B:   250.-
Thai oversettelser – 250 spørsmål til teoriprøver     175.-
Avgiften må forhåndsbetales før tolken tildeles og prøven gjennomføres.
         

Konferansetolkning (Tverrfaglig samarbeidsmøtet, TFS)

  Konferanstolking   Fremmøtetolking
 (et møte mellom foreldre, skole, helsetjenesten, barnevern og PP-tjeneste   (min. sats 1 time)   (min. sats 1,50 timer)
 eller mer enn 3 deltakere på møtet); min. sats 1 time)   1250   1500 ++

Fremmøtetolking

  zone 1   zone 2   zone 3   zone 4   zone 5

++ Reisetid/Ventetid

 

sats T1

 

sats T2

 

sats T3

 

sats T4

 

sats T5

 Reisetid beregnes fra Ruter og NSBs linjer zoner.   1 time   2 timer   3 timer   4 timer   5 timer

 Reise- og ventetid faktureres med samme timesats som tolking.

                   
Det er 4 satser på reisetid/ventetid;
Sats T1 for reiser innen Oslo området (zone 1).
Sats T2 for reise fra Oslo til zone 2Q, 2V, 2S (zone 1 til zone 2).
 (Nittedal, Lillestrøm, Kolboth, Enebakk, Ski, Ås, Drøbak, Sanvika, Asker)
Sats T3 for reise fra Oslo til zone 2S, 3Q, 3V og 3S (zone 1 til zone 3).
 (Fronger, Aurskog, Fetsund, Bjørkelangen, Stemmestad, Vestby, Son)
Sats T4 for reise fra Oslo til zone 4N, 4Q, 4SQ og 4V (zone 1 til zone 4).
 (Tofte, Østfold, Jessheim, Årnes, Hurdal, Eidsvoll, Maura og Dal)
Sone kart

++ Reiseutlegg

  zone 1   zone 2   zone 3   zone 4   zone 5
 Reiseutlegg beregnes fra Ruter og NSBs linjer zoner.  

sats U1

 

sats U2

 

sats U3

 

sats U4

 

sats UX

 Vi brukes en fast reiseutlegg for reiser som følgende;   kr 105,-   kr 281,-   kr 457,-   kr 633,-   kr 750,-

Diett

Dagdiett, f.o.m 6 – t.o.m 12 timer, kr 307,-Dagdiett – over 12 timer 570,-
Døgndiett ved overnatting på hotell kr 780,-
Nattillegg (Utgifter til overnatting ulegitimert) sats på kr 435,-
https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/lonn/reise-og-diett/

Avlyse

Dersom oppdraget avlyses, må dette skje 24 timer før tolketidspunkt.Avbestilling etter fristen vil bli fakturert ihht bestillingen.
(Prisene ovenfor gjelder ordinære tolkeoppdrag alle virkedager frem til klokken 16:00, ellers gjelder tilleggspriser etter regulerte satser.)
Bedriftskunder kan tegne en kontrakt for rimelig pris.