Karriere

Hos Thai Tolketjenesten har vi bare fast ansatte som utfører tolkeoppdrag. For å sikre at våre kunder får kvalifisert tolk som utfører oppdrag, legger Thai Tolketjenesten til grunn følgende minstekrav til sine ansatte:
¤ Må har minst en bachelorgrad fra Thailand som viser grunnleggende kunnskap i
thai språk.
¤ Må ha oppnådd minst 60 studiepoeng fra Universitet/Høyskolen i Norge innen det
fagområdet en skal tolke.
¤ Om ansatte ikke har bestått Tospråktesten, må vedkommende ha et minimum
opphold i Norge med en varighet av 10 år.
Thai Tolketjenesten er det eneste tolkebyrået som har en faste særhonorar for
tolkoppdrag.

Vi er på utkikk etter den som allerede jobber som tolk, eller den som er interessert i tolkeyrket og vil å vite mer om hva dette innebærer. Dersom du ikke har tolkeerfaring fra tidligere, men ønsker å vite mer om tolkeyrket, holder vi kurs og driver kontinuerlig opplæring for aktuelle kandidater.
Send oss gjerne din CV og en søknad hvor du skriver litt om deg selv og hvorfor du vil jobbe som tolk/oversetter, legger også med attest(er), dokumentasjon på utdanning og evt. dokumentasjon på språkkunnskaper.

Ta gjerne en prat på mobil : +(47) 4796 5151.