TOLK




Tolketjenester





Vi tilbyr fjerne-, frammøtetolking, og tolk til teoriprøven, samt gratis tolktime.





Bestill Tolk
















Oversettelse





Vi tilbyr oversettelse av dokumenter fra Thai-Norsk og fra Norsk-Thai.





Bestill Oversettelse