Om Oss

Thai Tolketjenesten AS eies av to hovedgrupper:

1) Private selskap: 20% av selskapet er eid av Natcha Språktjenester.
2) Personlige aksjonærer: 80% av selskapet er eiet av nærmere 20 personlige aksjonærer, hovedsakelig av ansatte og investor.

Thai Tolketjenesten AS (TTT) er et foretak som ble omregistrert fra et
enkeltpersonforetak «Seljestokken Thai Tolketjenesten (STT)» 1. november 2018. STT’s virksomhet ble registrert i juni 2018 etter at Natcha Seljestokken hadde bestått sin Tospråktest ved Høyskolen i Oslo og Akershus i mars 2018.

Natcha Seljestokken begynte sitt yrke som tolk ved siden av jusstudium ved UiO i januar 2018. Da hun ble invitert til TAO-kurs (Kurs i tolkens ansvarsområde) i juni 2018, møtte hun de andre tolkene som, Suchada, Saowanee osv. I løpet av tre dager på kurset ble de kjent med hverandre og var enig om at de ønsker å skape en revisjon til tolkeyrket.

Etter sommerferien 2018 ble vi enige om virksomhetens visjon, misjon, verdigrunnlag, strategier og mål. Vi har derfor satt i gang et prosjekt for å samle inn aksjekapital. Her fikk vi også mulighet til å rekruttere flere fagpersoner for felles mål. De var også med på å arbeide sammen for å lære hvordan vi skal jobbe sammen på en god måte.

Litt etter hvert ble vi mer organisert, slik at vi nå har fordelt vår virksomhet i to adskilte avdelinger; en for tolking og en for oversetting. Hver avdeling har eget ansvar for sitt arbeid, samtidig som vi jobber sammen å levere de beste tjenestene.